بین الملل

روزنامه دولت: شش دور مذاکرات قبلی وین، همه اش پَر!

مذاکره جدید باید بتواند مشکلات ذکر شده در بالا را حل کند. تیم مذاکره کننده ایران از حقایق فوق آگاه است و به دنبال دستیابی به نتایج ملموس و مطلوب برای مردم ایران است. انتظار موفقیت آنها را داشته باشید.

23302

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا