سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای اورژانس به ۹۰ درصد رسید

سخنگوی دولت گفت: سهم شرکت های بیمه اولیه که برای مواقع اضطراری پرداخت می کنند 90 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

در شورای دولت به پیشنهاد وزارت بهداشت و انجمن برنامه و بودجه، سهم بیمه‌های پایه از پرداخت هزینه بیمارستان‌های اورژانس به 90 درصد افزایش یافت.
کاهش پرداخت از جیب مردم برای مراقبت های اضطراری و اطمینان از دسترسی همگان به این مراقبت ها یکی از پیامدهای این تصمیم است.

انتهای پیام/

خروج از نسخه موبایل