اقتصادی

ویدئو / اقتصاد دوران کرونا؛ برخی ثروتمندتر و خیلی‌ها فقیرتر شدند

ویدئو / اقتصاد کرونا;  برخی ثروتمند و بسیاری فقیر شدند

گزارش اخیر آکسفام نشان می دهد که ثروت ثروتمندترین افراد جهان در طول همه گیری کرونا دو برابر شده است. بر اساس این گزارش، 10 نفر از ثروتمندترین افراد جهان از مارس 2020 دارایی خود را دو برابر کرده اند. در این مدت، تعداد فقیرترین افراد جهان 160 میلیون نفر افزایش یافته و در حال فقیرتر شدن هستند. افراد کم درآمد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا