فرهنگ و سینما

برگزاری یک انتخابات سینمایی

هیات مدیره انجمن مدیران تولید سینمای ایران انتخاب شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا