علمی و پزشکی

جدیدترین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور/ فقط یک شهر در وضعیت نارنجی 

بر اساس گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در حال حاضر هیچ شهری وضعیت قرمز ندارد، تنها یک شهر نارنجی، 93 شهر زرد و 354 شهر آبی است.

به گزارش ایسنابر اساس آخرین اخبار، از هفته گذشته تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 2 به یک شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از سال 95 به 93 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 351 شهر به 354 شهر کاهش یافته است.

به گفته ابن اسد، در حال حاضر هیچ شهری با وضعیت قرمز و تنها یک شهر با وضعیت نارنجی، و 93 شهر در وضعیت زرد و 354 شهر در وضعیت آبی وجود ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا