اقتصادی

عوارض صادرات سیب زمینی و پیاز اعلام شد

گمرک صادرات سیب زمینی و پیاز را به مجری گمرک ابلاغ کرد.

بر این اساس مالیات صادراتی سیب زمینی 12 درصد ارزش پایه صادراتی و عوارض صادراتی پیاز 50 درصد ارزش پایه صادراتی تعیین شده است.

صادرات این محصولات به صورت قانونی و با اخذ عوارض صادراتی مربوطه و با تایید سامانه توسط نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و نهال در سامانه امکان پذیر است.

همچنین ملزم به دریافت نیم میلیون مالیات مجازی از صادرات این محصولات هستند.

بیشتر بخوانید:

46220

دکمه بازگشت به بالا