علمی و پزشکی

ثبات وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهرهای ایران

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونا تا هفته گذشته صفر و تعداد شهرها نیز نارنجی است. از سه شهر به دو شهر کاهش یافت.

آفتاب نیوز:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین اطلاعات از هفته گذشته تعداد شهرهای دارای وضعیت صفر، قرمز و شهرهای دارای وضعیت نارنجی نیز از سه شهر به دو

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از سال 94 به 95 شهر افزایش یافت و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی در 351 شهر باقی ماند.

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهر قرمز رنگی در کشور وجود ندارد. در عین حال دو شهر نارنجی، ۹۵ شهر زرد و ۳۵۱ شهر آبی هستند.

دکمه بازگشت به بالا