علمی و پزشکی

ثبات وضعیت رنگ‌بندی کرونایی شهرهای کشور

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونا تا هفته گذشته صفر و تعداد شهرها نیز نارنجی است. از سه شهر به دو شهر کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز تا هفته گذشته صفر و همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از سه کاهش یافته است. به دو. شهر

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از سال 94 به 95 شهر افزایش یافت و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی در 351 شهر باقی ماند.

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهر قرمز رنگی در کشور وجود ندارد. در عین حال دو شهر نارنجی، ۹۵ شهر زرد و ۳۵۱ شهر آبی هستند.

پایداری لکه‌گیری کرونا در شهرهای کشور

پایداری لکه‌گیری کرونا در شهرهای کشور

پایداری لکه‌گیری کرونا در شهرهای کشور

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا