عمومی

مدارس خورگام و عمارلو رودبار تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزش و پرورش عمارلو رودبار مدارس دو منطقه عمارلو و شهرستان را تعطیل اعلام کرد. خورگام قبلا اطلاع رسانی شده است.

در این بیانیه آمده است؛

با توجه به برودت هوا تدریس کلیه مقاطع تحصیلی در روز یکشنبه 13/9/1301 بصورت مجازی و از طریق سامانه شاد می باشد.

در همان زمان، مدیرانی که با انجمن های اولیا و مربیان کار می کردند با برف مقایسه شدند یاقوت سرخ و سیستم گرمایشی مدرسه را کنترل می کند.

همچنین با توجه به وسعت منطقه و تنوع آب و هوایی؛ (به تصمیم مدیر مربوطه) آموزش مستقیم دانش آموزان در شهرهایی مانند پارودبار و… بدون مانع.

وزش باد سرد، رعد و برق و رعد و برق در منطقه عمارلو گزارش شده است خورگام رودبار این مناطق را سفید پوش کرد.

دکمه بازگشت به بالا