علمی و پزشکی

آقای سخنگو دقیقا چند درصد؟


علی بهادری جهرمی هر بار با ارائه آماری مغایر با اظهارات قبلی خود تلاش می کند سهم دولت قبل در توسعه شبکه ملی اطلاعات را کمرنگ جلوه دهد.

دکمه بازگشت به بالا