علمی و پزشکی

۳۵۱ شهر کشور در وضعیت آبی کرونا

بر اساس اعلام وزارت بهداشت و بر اساس آخرین به روز رسانی نقشه رنگ آمیزی کرونا شهرهای بزرگ کشور، تعداد شهرهای ایالت قرمز همچنان صفر است و بر تعداد شهرهای ایالت آبی نیز افزوده شده است. .

آفتاب نیوز:

بر اساس آخرین اخبار، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز مانند هفته گذشته همچنان صفر است و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی در 3 شهر نیز بدون تغییر است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 114 شهر به 94 شهر کاهش یافته است.

خوشبختانه تعداد روستاهای دارای آب نیز از 331 روستا به 351 روستا رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا