علمی و پزشکی

اطلاعیه مرکز ملی فضای مجازی برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی

بر اساس این اطلاعیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات دولتی و مؤسسات و مؤسسات غیردولتی باید دو شرط زیر را رعایت کنند:

انتشار جنجالی اخبار جعلی و تحریف شده در اینترنت توسط آژانس مربوطه حداکثر ظرف مدت 60 دقیقه.

پاسخ و اطلاع رسانی موثر، دقیق، کامل و به موقع در مدت حداقل 24 ساعت در مورد اطلاعات جعلی و گمراه کننده در مورد فعالیت های منعکس شده در فضای مجازی (مربوط به منطقه ای که در آنجا ماموریت دارد) در چارچوب دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه. کشور و فرهنگ و رهبری اسلامی.

اطلاعیه آژانس ملی فضای مجازی برای رسیدگی به اطلاعات غلط سایبری

5858

دکمه بازگشت به بالا