اقتصادی

سد لتیان به اندازه مصرف ۵ روز تهران آب دارد

سطح آب سد لتیان 19 میلیون مترمکعب زیر نرمال است که نسبت به هفته گذشته یک میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

حتی بارندگی روز قبل (13 آبان) نیز بر میزان ذخیره آب در این سد تاثیری نداشت.

تهرانی ها روزانه سه میلیون مترمکعب آب مصرف می کنند و با این محاسبه میزان آب سد لتیان برای پنج روز مصرف تهرانی ها بدون نگاه به آب سد دیگر کفایت می کند. در این شرایط نجات شهروندان ضرورت بیشتری دارد.

بیشتر بخوانید:

46220

دکمه بازگشت به بالا