علمی و پزشکی

جدیدترین رنگبندی کرونایی/افزایش تعداد شهرهای آبی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر هیچ شهری وضعیت قرمز ندارد و سه شهر نارنجی، ۱۱۴ شهر زرد و ۳۳۱ شهر آبی هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز مانند هفته گذشته صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از چهار شهر به سه شهر کاهش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 138 شهر به 114 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 306 شهر به 331 شهر افزایش یافت.

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهری دارای وضعیت قرمز نیست و سه شهر نارنجی، 114 شهر زرد و 331 شهر آبی هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا