علمی و پزشکی

جدیدترین رنگبندی کرونایی شهرهای ایران

آفتاب نیوز:

بر اساس آخرین اخبار، از هفته گذشته تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از چهار شهر به سه شهر کاهش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 138 شهر به 114 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 306 شهر به 331 شهر افزایش یافت.

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهری دارای وضعیت قرمز نیست و سه شهر نارنجی، 114 شهر زرد و 331 شهر آبی هستند.

جدیدترین نقاشی کرونا از شهرهای ایران

دکمه بازگشت به بالا