استان ها

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

ایسنا/ کرمان محمدمهدی فداکار استاندار کرمان عصر امروز یکم آذرماه از برخی پروژه های کرمان بازدید کرد.

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه شهری

بازدید استاندار کرمان از پروژه های شهری

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا