بین الملل

مخالفت غالب اعضای سازمان ملل با قطعنامه حقوق بشری علیه ایران


بیش از نیمی از اعضای سازمان ملل از قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران پیروی نکردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا