علمی و پزشکی

عکس | جادوگر افسانه‌ای آسمان را بهتر بشناسید

نیروی گرانش به اندازه کافی قوی است که ستاره ها را تشکیل دهد. بادهای ستاره‌ای و تشعشعات می‌توانند برج‌های گازی را تشکیل داده و با هم ترکیب کنند.

بیشتر بخوانید:

اثرات گرانش، ستارگان و گاز و غبار تشکیلاتی در آسمان ایجاد کرده است که برخی آن را شبیه به فانتزی جادوگران قرون وسطی می دانند. ستاره شناسان این سحابی را با نام «سحابی جادوگر» می شناسند.

عکس جادوگر افسانه ای آسمان را بهتر بشناسید

سحابی افسونگر که در فاصله 8000 سال نوری از ما قرار دارد، خوشه ستاره ای باز جوان NGC 7380 را احاطه کرده است. برای مشاهده سحابی افسونگر، تلسکوپ خود را به سمت صورت فلکی قیفاو قرار دهید.

اگرچه سحابی افسونگر ممکن است تنها برای میلیون ها سال دوام بیاورد، برخی از ستارگان این سحابی بسیار قدیمی تر از خورشید ما هستند.

5858

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا