علمی و پزشکی

برای جذب بهتر دارو به این حالت باشید

آفتاب نیوز:

زمانی که بیمار قرصی مصرف می کند، سفر طولانی در بدن را آغاز می کند و بسته به شرایط بیمار، حل شدن داروهای خوراکی ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

محققان در این مطالعه دریافتند که بهترین وضعیت برای سریع ترین زمان جذب دارو، صاف نشستن نیست، بلکه در سمت راست است.

مصرف دارو از طریق معده انجام می شود و این روند کندتر، اما راحت تر از تزریق است. دراز کشیدن یا خم شدن به پهلوی چپ، جذب دارو را تا 5 برابر در مقایسه با نشستن به حالت عمودی کاهش می دهد.

محققان خاطرنشان کردند که مقدار مایع، گاز و غذا در معده بر جذب دارو تأثیر می گذارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا