اقتصادی

علت عجیب موجود نبودن هیچ سکه سالمی از دوره محمد علی شاه

بعد:
دلیل ؟
مردم متنفرند!
مردم آنقدر از محمدعلی شاه قاجار متنفر بودند که او روی سکه را روی زمین کشید تا ناپدید شد.

    دلیل عجیب آن نبود سکه از زمان محمدعلی شاه است

بیشتر بخوانید:

220 46

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا