علمی و پزشکی

جدیدترین شرط وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر اینستاگرام!

زارع پور: اگر اینستاگرام باز است، بستر داخلی باید بتواند با آن رقابت کند

وزیر روابط دانشجویی:

در شرایط فعلی محدودیت های اینستاگرام توسط مقامات امنیتی تعیین می شود اما بستر داخلی باید کیفیت خوبی داشته باشد تا حتی در صورت باز بودن اینستاگرام بتوانند با آن رقابت کنند.

وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای افزایش کیفیت، سرعت و رقابت در بخش داخلی انجام می دهد.

دکمه بازگشت به بالا