علمی و پزشکی

بازگشت رنگ قرمز به شهرهای کرونایی کشور/ افزایش شهرهای نارنجی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، چهار شهر در حال حاضر دارای وضعیت قرمز، 26 شهر نارنجی، 188 شهر با رنگ زرد و 230 شهر به رنگ آبی هستند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین به روز رسانی، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از صفر به چهار شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 19 شهر به 26 شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 203 به 188 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 226 شهر به 230 شهر افزایش یافت.

بر این اساس، چهار شهر در حال حاضر دارای وضعیت قرمز، 26 شهر با رنگ نارنجی، 188 شهر با رنگ زرد و 230 شهر با رنگ آبی هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا