علمی و پزشکی

ویدئو / ویروس‌های محبوس در یخچال‌های طبیعی

ویدئو/ ویروسی که در یخ طبیعی به دام افتاده است

داده‌های جدید نشان می‌دهد که همه‌گیری بعدی ممکن است از خفاش‌ها یا پرندگان نباشد، بلکه از ذوب یخچال‌های طبیعی باشد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی خاک و رسوبات در دریاچه هازن، واقع در شمال دایره قطب شمال، نشان می دهد که خطر گسترش ویروس در نزدیکی یخ های در حال ذوب بیشتر است. با گرم شدن زمین، باکتری ها و ویروس هایی که در یخ و خاک یخ زده به دام افتاده اند می توانند دوباره بیدار شوند و حیات وحش را آلوده کنند.

دکمه بازگشت به بالا