عمومی

اهدای اعضای بانوی نیشابوری موجب نجات جان ۳ بیمار نیازمند عضو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی گفت: در یکصد و دویست و چهل و پنجمین اهدای عضو از یک اهداکننده متوفی عضو در این دانشگاه، مرحومه زهرا گندابی بیمار مرگ مغزی پس از تایید مرگ مغزی و تایید دکتر حکیم نیشابور در بیمارستان حکیم نیشابور بستری شد. خانواده اش در بیمارستان مونسریا مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

رئیس گروه بده اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه می دهند: از کبد زنده یاد گندابی در بیمارستان یاد شد. مونسریا مشهدی به مردی 56 ساله ساکن مشهد ارجاع شد و پیوند و قرنیه این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاده شد.

دکمه بازگشت به بالا