علمی و پزشکی

فیلم | کشف استثنایی دانشمندان پرتغالی در آسمان

یک منظومه ستاره ای از گروهی از ستارگان تشکیل شده است که با نیروی گرانش زمین می چرخند و شامل چندین اجرام مانند شهاب ها و سیارات است. «ابر زمین» و «ابر عطارد» سیاراتی فراخورشیدی هستند که از برخی جهات مانند جرمشان به زمین و عطارد شباهت دارند.

از پنج سیاره منظومه ستاره ای توصیف شده، سه سیاره کوچکتر از زمین هستند و جزو سبک ترین سیاره های فراخورشیدی هستند.

5858

دکمه بازگشت به بالا