بین الملل

توضیح وزارت خارجه درباره پرچم دیدار امیرعبداللهیان با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرآنلاین، در این بیانیه آمده است: همانطور که در عکس های دیدار سایر وزرای خارجه و مقامات دیگر کشورها با چابا کاروشی، رئیس هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی، علاوه بر پرچم سازمان ملل، مشاهده می شود. . ، پرچم مجارستان با توجه به ملیت رئیس جمهور در این دوره از کنوانسیون در محل نشست قرار می گیرد که طبق پروتکل های مربوطه عادی و عادی است.

وزارت امور خارجه در کنار این بیانیه عکس های دیدار برخی از وزرای خارجه با رئیس هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل را نیز منتشر کرد.

توضیح وزارت امور خارجه در خصوص دیدار امیر عبداللهیان با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

توضیح وزارت امور خارجه در خصوص دیدار امیر عبداللهیان با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

توضیح وزارت امور خارجه در خصوص دیدار امیر عبداللهیان با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

310310

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا