پایان روزهای شرجی در خوزستان

آفتاب نیوز:

محمد سبززاری گفت: بر اساس بررسی نقشه هواشناسی احتمال بارش پراکنده از امروز در شمال، شمال شرق و شرق خوزستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: از اواسط فردا با تغییر جهت امواج جوی شاهد از بین رفتن رطوبت و بارش باران در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: از شنبه تا دوشنبه هفته آینده در شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

سبززاری گفت: امیدیه با دمای 42.8 درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای 18.9 درجه سانتیگراد سردترین است. همچنین در این مدت بیشترین و کمترین دمای ثبت شده در اهواز به ترتیب 41.8 و 24.1 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

خروج از نسخه موبایل