علمی و پزشکی

ناشتا آب بخوریم یا نخوریم؟

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: نوشیدن آب با معده خالی در اوایل صبح نه مفید است و نه مضر. زیرا از نظر پزشکی با روزه گرفتن یا ننوشیدن آب اتفاق خاصی در بدن نمی افتد.

آفتاب نیوز:

آزاده متقی، استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به این سوال که آیا نوشیدن آب با معده خالی فایده ای دارد، گفت: نوشیدن آب با معده خالی صبح زود خوب نیست. . یا مضر

فرمود: این موضوع بستگی به این دارد که بخواهی آب بخوری یا نه; زیرا از نظر پزشکی با روزه گرفتن یا ننوشیدن آب اتفاق خاصی در بدن نمی افتد.

این استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: اگر انسان عادت به نوشیدن آب با معده خالی داشته باشد و تشنه باشد اشکالی ندارد اما اگر ننوشد اشکالی ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا