عمومی

استفاده بی بی سی از عنوان مجعول “خلیج” به جای خلیج فارس

سایت انگلیسی بی بی سی با دو بخش فارسی و عربی نوشته است که در هفته های آینده تحقیقاتی درباره اسرار توافقنامه خلیج (فارس) پخش خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا