خانواده و جامعه

۲زندانی زن از زندان قرچک آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگاه، علی صالحی گفت: در راستای اجرای سیاست کاهش مجرمان، قاضی دادسرای تهران در زندان حضور می یابد. اسم مشترک از زندان قرچک محل آزادی دو زندانی را فراهم کرد.

دادستان تهران از اجرای سیاست های کلی مرجعیت می گوید داوریگفت: در این بازدید قاضی دادسرای ناحیه دوازدهم ضمن دیدار با 55 نفر از زندانیان و رسیدگی به پرونده، به تعدادی از زندانیان حیثیت قانونی اعطا کرد.

لازم به ذکر است که بخشی از سیاست دوره تغییر است داوری با تمرکز بر کاهش تعداد مجرمان با صدور احکام زندان و بررسی پرونده ها، در این راستا بسیاری از زندانیان از زندان آزاد شده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا