فرهنگ و سینما

ویدئو / بازسازی چهره؛ سفری به ۱۳ هزار سال قبل

ویدئو / بازسازی صورت؛  به 13 هزار سال پیش رفت

ظاهر اولیه انسان یکی از علائق انسان امروزی است و اکنون با شناخت چگونگی ساخت صورت برخی از آنها تکمیل شده است و می توان با دیدن آنها چهره را به انسان های اولیه ساخت. استخوان‌ها، از نئاندرتال‌ها تا انسان‌ها در چند قرن پیش. در سال‌های اخیر بیشترین درصد از این بازسازی‌ها متعلق به قدیمی‌ترین اسکلت‌های یافت شده و پیکره‌های پادشاهان دوره‌های مختلف تاریخی مانند فراعنه است که با کمک فناوری یا تخیل و گاه با اعمال سلیقه بازسازی شده است.

سردبیر و گوینده: سمیه ایمانیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا