علمی و پزشکی

ویدئو / آبرسانی با تانکر به ۴۰۰ روستای خراسان جنوبی

ویدئو/ آبرسانی مخزن 400 روستای خراسان جنوبی

با آغاز اجرای طرح آبرسانی به روستاهای فاقد زیرساخت خراسان جنوبی و در قالب طرح های کاهش کسری، آبرسانی به 49 روستای خراسان جنوبی با بدهی 250 میلیارد تومانی انجام می شود. یک دوره. 30 ماه. همچنین بر اساس برنامه، آبرسانی و تقویت شبکه آب ۶۵ شهر از محل اعتبارات دولتی و استانی شرکت آب و فاضلاب استانی انجام می شود که با ۲۷ روستا به ۴۰۱ روستای خراسان جنوبی آبرسانی می کند. مخازن آب سیار

عکاس و خبرنگار: رها صلاحی مقدم / تدوین: جواد علیزاده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا