بین الملل

ارمنستان و روسیه رزمایش برگزار کردند

به گزارش پايگاه پانوراما در ارمنستان، بر اساس اين بيانيه، در اين رزمايش، گروه نظامي در آمادگي نظامي قرار داشت و نيروها منطقه تعيين شده را اشغال كردند.

پست های فرماندهی و سرپرستان نیز در جریان آموزش حذف شدند.

بر اساس گزارش ها، رزمایش ها با تانک های پشتیبانی و نیروی هوایی انجام شد که در جریان تیراندازی نتایج خوبی از خود نشان داد.

311311

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا