اقتصادی

افتتاح طرح آب رسانی به «آبیک»

فاز اول پروژه آبرسانی از سد طالقان به استان قزوین که یکی از بزرگترین نیازها و مطالبات قزوینی هاست، پس از 20 سال از عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و در 8 مرداد 1401 با حضور اقشار مختلف مردم افتتاح شد. وزیر نیرو در قزوین

دکمه بازگشت به بالا