علمی و پزشکی

تصویری عجیب از لکه قرمز سیاره مشتری

کاوشگرهای دوقلوی وویجر که در سال 1977 به فضا پرتاب شد، طولانی ترین ماموریت ناسا و تنها فضاپیمایی است که از فضای بین ستاره ای بازدید می کند. 45 سال بعد، وویجر 1 و 2 همچنان مشاهداتی را از دورترین نقاط فضا در اختیار ما قرار می دهند.

فضاپیمای وویجر 1 ما در ژانویه و فوریه 1979 از کنار مشتری عبور کرد و صدها تصویر از مشتری گرفت، از جمله این ابر چرخان در اطراف لکه قرمز بزرگ مشتری در زیر:

تصویری عجیب از نقطه قرمز مشتری

کاوشگر “ویجر” سیارات گازی، قمرهای آنها، میدان های مغناطیسی و انرژی آنها، محاسبات دقیق گرانش زمین و حلقه های زحل و اورانوس را بررسی کرد. یکی دیگر از ویژگی های این ماموریت، شناسایی 24 ماهه سیارات گازی است.

46

دکمه بازگشت به بالا