خانواده و جامعه

آبرسانی سیار در برخی از مناطق شهرکرد

پس از بارندگی شدید، آب چشمه کوهرنگ که 50 درصد آب شرب شهرکرد و چندین شهر و روستای مسیر را تامین می کند گل آلود شد و به بحرانی جدی تبدیل شد و حتی پس از گذشت 6 روز کم آب شد. منطقه شهرکرد همچنان ناپایدار است ناآرامی آب و کم فشار آب. آبرسانی کامیونی با تانکر و توزیع آب بسته بندی در این شهر در حال انجام است و چند روزی است که بسیاری از شهروندان پس از قطعی آب با مشکل مواجه شده اند.

عکس: نیما احمدی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا