اقتصادی

آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (2) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه 1401 کل کشور در خصوص واریز حق الزحمه به مستمری های کشوری، لشکری ​​و اجتماعی. پول اعلام شد

آفتاب نیوز:

هیئت وزیران در جلسه 21 مرداد 1401 در اجرای جزء (2) بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کشور به طور کامل موارد مربوطه را تصویب کرد. آیین نامه اجرایی

نهادهای مشمول این آیین نامه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری ​​و تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی هستند که دارای عنوان قانون و پیوست های آن (شامل تبصره ها، جدول و شماره) بوده و از محل هزینه های عمومی دولت بدهی دارند.

دکمه بازگشت به بالا