اقتصادی

مالیات صادرکنندگان را یک ماهه برگردانید

بازپرداخت مالیات صادرکننده به مدت یک ماه

معاونت امور مالیاتی به مدیرکل امور مالیاتی دستور رسیدگی و در صورت تایید، حداکثر ظرف یک ماه مالیات صادرکننده و مالیات متعلقه را مسترد می کند.

به گزارش ایسنا، مجموعه معاونت امور مالیاتی انجمن امور مالیاتی مدیران مالیاتی مرکزی اعلام کرد: در اجرای ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 12 ق. قانون. آیین نامه اجرایی سیاست های ارزی مصوب مهر 1400 ابلاغی از سوی معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تکریم صادرکنندگان، ظرف مدت یک ماه بررسی و در صورت تصویب، مالیات و عوارض اضافی صادرکننده را مسترد می کند.

جزئیات این نامه را در زیر می توانید مشاهده کنید:

بازپرداخت مالیات صادرکننده به مدت یک ماه

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا