کاهش شهرهای قرمز کرونایی/۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، هم اکنون 78 شهر قرمز، 184 شهر نارنجی، 174 شهر در رنگ زرد و 12 شهر در رنگ آبی قرار دارند.

به گزارش ایسنابر اساس آخرین آمار اضافه شده، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 130 به 78 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 129 به 184 شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 154 شهر به 174 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 35 شهر به 12 شهر کاهش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر 78 شهر دارای وضعیت قرمز، 184 شهر خوشه ای، 174 شهر زرد و 12 شهر آبی هستند.

لیست رنگی کامل شهرهای کشور در جداول زیر نشان داده شده است:

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل