عمومی

وضعیت ساختمان متروپل آبادان خارج از بحران

پاسخ وزیر کشور در خصوص انتصاب متروپل

وزیر کشور شلمچه: شهر آبادان از بحران خارج شده است.

وضعیت ساختمان متروپل آبادان بحرانی نیستبه گزارش خبرگزاری آبادان صدا و سیما، وزیر کشور درباره وظیفه متروپل گفت: متروپل از بحران خارج شده و بحرانی نیست. این تنها ساختمانی است که منطقه آزاد دارد و توافقنامه هم امضا کردند، اما مدت زیادی طول کشید تا با روش تخریب آشنا شویم، البته دستور دادستانی هم آنجایی بود که باید پیشگویی شود. انجام شد و فکر می کنم طبق گزارش دوستان مرحله نهایی آماده شروع است

وی در خصوص اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر اجرای ماده 65 در منطقه آزاد اروند نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و جلسه ای با حضور معاون رئیس جمهور و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده است. حدود محدودیت تعیین شده است. افتادن

دکمه بازگشت به بالا