اقتصادی

عرضه کنندگان گوشت از پرداخت مالیات معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، عرضه انواع گوشت قرمز و گوشت دام سبک و سنگین و قسمتی از بدن حیوان. قسمتی از بند الف مواد 4-5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 شامل کالاهای معاف از حقوق و عوارض می باشد. می توان.

تامین کنندگان گوشت مالیات پرداخت نکردند

دکمه بازگشت به بالا