حسن سلیمان‌زاد درگذشت


حسن سلیمان زاد بازیکن سابق منتخب خوزستان و تاج به دلیل بیماری دارفانی را وداع گفت.

خروج از نسخه موبایل