رنگ‌ بندی کرونایی ایران/ ۱۰ شهر دیگر هم قرمز شدند

آفتاب نیوز:

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعات تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 120 به 130 و تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 112 به 129 شهر نارنجی افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 166 شهر به 154 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 50 شهر به 35 شهر کاهش یافته است.

خروج از نسخه موبایل