عمومی

بشنوید | «شوهر آهو خانم» و پرسشی درباره رضا شاه و کشف حجاب

ناصر مردانی در مقاله اخیر خود با عنوان همسرم در مسقط است«خبرآنلاین در گروه نخبگان با طرح این سوال که چرا و چگونه اصطلاح کشف حجاب در ایران به وجود آمد؟

این فعال فرهنگی مستقر در عمان در سخنانی با اشاراتی جالب از رمان «هوشر آهو خانم» نوشته «علی محمد افغانی» به انتقاد از رعایت حجاب پرداخت و به بررسی مشکل حجاب در زمان رضاشاه پرداخت. .
این یادداشت را با صدای بلند در پنج دقیقه خلاصه کنید ناصر مردانی شنیدی

/6262

دکمه بازگشت به بالا