اقتصادی

اینفوگرافیک / میزان برداشت بی‌رویه آب در سال‌های مختلف

بر اساس آمار وزارت نیرو، کل مصرف آب در بخش کشاورزی در سال 1373 معادل 3.76 میلیارد متر مکعب بوده که این رقم در سال 99 به 82 میلیارد مترمکعب رسیده است. مصرف آب شرب نیز از 1.4 به 3.8 میلیارد متر مکعب از سال 1373 به سال 1399. با توجه به برداشت 93 میلیارد مترمکعب آب برای این منظور، حدود 90 درصد از منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می شود که دو برابر شاخص بین المللی تعیین شده برای این منظور است.

عکس: پدرام آقایی

منبع: وزارت نیرو

اینفوگرافیک / میزان برداشت بی رویه آب در سنین مختلف

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا