اقتصادی

بارگیری اولین محموله قاچاق از سازمان اموال تملیکی

روز یکشنبه 30 آبان ماه با حضور نماینده دادسرای سازمان مجموعه و فیلم و املاک یکشنبه گذشته 30 آبان حدود 205 تن کالا قاچاق و انتقال داده شد، بله اصفهان برای نیروی انتظامی. و آنها را از بین ببرید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا