واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تخریب منازل فلسطینیان

به گزارش خبرآنلاین، کنعانی نوشت:

تخریب 6 خانه فلسطینی در شرق اریحا توسط بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی در روز چهارشنبه 14 مرداد؛

نمونه هایی از تخریب، تیراندازی، کشتار، خشونت، سرکوب، دستگیری کودکان به کودکان، تخریب زمین های کشاورزی، قطع درختان و غیره.

و البته ادامه این بربریت که با حمایت بی قید و شرط آمریکا صورت می گیرد، سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید صهیونیستی را تغییر نخواهد داد.

311311

خروج از نسخه موبایل