فرهنگ و سینما

کشتی گورش

گورش
بازی های سنتی محلی و سنتی برخاسته از فرهنگ و اعتقادات هر منطقه است و باعث ایجاد صلح و دوستی می شود.

یکی از قدیمی ترین مراسم در بین ترکمن ها مسابقه کشتی ترکمنی (کشتی شال) است که در مراسم عروسی در محوطه باز در حیاط میزبان جشن با حضور ترکان شورشی برگزار می شود.

در این مسابقات کشتی گیران شال را به کمر می بندند. طبق قوانین، زمانی که داور شانه های حریف را به دور کمر حریف می بندد و دست داور را روی سینه حریف می گذارد، 2 مبارز مسابقه را شروع می کنند.

«چپه گوترمه»، «سروشمه»، «یان باش آلما»، «قاقمه»، «چوپان سالمه»، «سگا گوترمه» از معروف ترین فنون کشتی ترکمنی هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا