فرهنگ و سینما

بازگشت حجاج گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

ایسنا/گلستان اولین گروه از زائران گلستانی با استقبال مسئولان گلستانی به کشور بازگشتند.

امروز 12 مرداد ماه اولین گروه از زائران گلستانی برای سفر معنوی حاج تمتع وارد فرودگاه بین المللی شهدای گرگان شدند و پس از استقبال از سوی مسئولان استان گلستان به آغوش خانواده بازگشتند.

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرام

بازگشت زائران گلستانی از بیت الله الحرامانتهای پیام

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا