اقتصادی

در سال گذشته، چقدر ارز از ایران خارج شده؟

آفتاب نیوز:

در 12 ماهه پایانی سال گذشته تعداد حساب‌های سرمایه به 9 میلیارد و 333 میلیون دلار رسید، این در حالی است که خالص حساب‌های این قاره در سال 2019 معادل 6 میلیارد و 318 میلیون دلار بوده است. در نتیجه، هزینه های کشور نسبت به سال 2019 47.4 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این قاره در 12 ماه گذشته سال گذشته 8 میلیارد دلار و یک میلیارد و 185 میلیون دلار بوده است. همچنین تغییر دارایی های خارجی بانک مرکزی در 12 ماه گذشته معادل 895 میلیون دلار است.

از سوی دیگر خروجی خروجی از کشور در سال های 96 و 1397 معادل 9 میلیارد و 935 میلیون و 249 میلیون دلار گزارش شده است.

پارسال چقدر از ایران پول گرفته شد؟

دکمه بازگشت به بالا